Mrtvo more i lječilišni turizam u Izraelu


LJEČILIŠNA SVOJSTVA MRTVOG MORA


Postoje brojni dokazi o pozitivnom djelovanju Mrtvog mora na liječenje i tretman kožnih oboljenja. Jedinstvena kombinacija soli i minerala koja se nalazi u vodi Mrtvog mora, velika količina sunca, kao i činjenica da kraj Mrtvog mora ima 5 % više kisika nego li bilo gdje drugdje na svijetu, smirujuće djeluje na živčani sustav čovijeka i predstavljaja alternativnu terapiju u liječenju kožnih oboljenja. Izraelski Lječilišni Centar Mrtvog Mora djeluje više od 30 godina te s uspjehom tretira na tisuće ljudi oboljelih od psorijaze i drugih kožnih oboljenja. 


Uspjeh Lječilišnog Centra Mrtvog Mora koji je smješten na najnižoj točki na zemaljskoj kugli može se objasniti na slijedeći način:


VIŠE SUNCA I VIŠE KISIKA

Obzirom da se Mrtvo more nalazi na najnižoj točki na zemaljskoj kugli oko 400 metara ispod nivoa mora te je na toj razini zrak vrlo gust. Visok postotak broma i kisika u zraku čine prirodni filter pa je stoga moguće duže izlaganje suncu bez štetnih posljedica. Zrak je takodjer bogatiji sa kisikom za čitavih 5 % od postotka kisika na nivoa mora i čak 10 % od postotka kisika u obližnjim regijama. Ova kombinacija sunca i visokog postotka kisika umirujuće djeluje na ljudski organizam. Dokazano je da boravak na Mrtvom moru smanjuje nivo stresa kod pacijenta što je ključni faktor u liječenju psoreaze.


VODA

Voda Mrtvog mora je po sastavu daleko bogatija solima i mineralima te ima čak 10 % soli i minerala više nego li u vodi prosječnog mora ili oceana a voda je obogaćena i sumporom. U sastavu vode ima 345 grama mineralnih soli po litri vode. Isto tako zanimljivo je da je postotak sodiuma u soli sa Mrtvog mora znatno niži nego li u normalnoj morskoj vodi. Umjesto sodiumom voda Mrtvog mora je bogata drugim mineralima, kao što su magnezij, natrij, kalcij itd.