Mrtvo more i lječilišni turizam u Izraelu

Mrtvo more i lječilišni turizam u Izraelu

Postoje brojni dokazi o terapeutskom djelovanju Mrtvog mora čemu doprinosi i činjenica da kraj Mrtvog mora ima 5 % više kisika nego li bilo gdje drugdje na svijetu...

Pročitajte više