LJEČILIŠNI TURIZAM U IZRAELU

LJEČILIŠNI TURIZAM U IZRAELU


Dokazi o pozitivnom djelovanju Mrtvog mora na liječenje i tretman psorijaze i drugih kožnih oboljenja su brojni. Jedinstvena kombinacija soli i minerala koja se nalazi u vodi Mrtvog mora, velika količina sunca, kao i činjenica da kraj Mrtvog mora ima 5 % više kisika nego li bilo gdje drugdje na svijetu, smirujuće djeluje na živčani sustav čovijeka i predstavljaja alternativnu terapiju liječenja psorijaze i drugih kožnih oboljenja.

U seriji kliničkih ispitivanja koja su provedena s ciljem utvrđivanja efikasnosti soli Mrtvog mora na liječenje i saniranje psorijaze, prema rezultatima iz nekoliko objavljenih studija, zdravstveno stanje oko 80 % do 90 % oboljelih od psorijaze koji su liječeni na Mrtvom moru značajno se popravilo. Tek nešto manje od 1 % pacijenata je ustvrdilo da nema promjena u stanju bolesti ili da se stanje pogoršalo.

Ovim putem želimo vam pretstaviti izraelski Lječilišni Centar Mrtvog Mora koji djeluje više od 30 godina i u kojem je sa uspjehom tretirano na tisuće ljudi oboljelih od psorijaze i drugih kožnih oboljenja. 

Uspjeh Lječilišnog Centra Mrtvog Mora koji je smješten na najnižoj točki na zemaljskoj kugli može se objasniti na slijedeći način:

VIŠE SUNCA I VIŠE KISIKA

Obzirom da se Mrtvo more nalazi na najnižoj točki na zemaljskoj kugli oko 400 metara ispod nivoa mora,  na toj visini zrak je vrlo gust. Visok postotak broma i kisika u zraku čine prirodni filter pa je stoga moguće duže izlaganje suncu bez štetnih posljedica. Zrak je takodjer bogatiji sa kisikom za čitavih 5 % od postotka kisika na nivoa mora i čak 10 % od postotka kisika u obližnjim regijama. Ova kombinacija sunca i visokog postotka kisika umirujuće djeluje na ljudski organizam. Dokazano je da boravak na Mrtvom moru smanjuje nivo stresa kod pacijenta što je ključni faktor u liječenju psoreaze.

VODA

Sastav vode Mrtvog mora je daleko bogatija solima i mineralima nego što je to voda prosječnih mora i oceana. U vodi Mrtvog mora ima čak 10 % soli i minerala više nego li u vodi prosječnog mora ili oceana a voda je obogačena i sumporom. U sastavu vode ima 345 grama mineralnih soli po litri vode. Isto tako zanimljivo je da je postotak sodiuma u soli sa Mrtvog mora znatno niži nego li u normalnoj morskoj vodi. Umjesto sodiumom voda Mrtvog mora je bogata drugim mineral, kao što je magnesimum, potaš, sodium, kalcijum itd.

DODATNI FAKTORI

Psihološke pogodnosti odmora kraj Mrtvog mora gdje se čovijek osjeća rasterećenim od uobičajenih briga i obaveza, odražava se na povlačenje psorijaze. Poznato je da psorijaza ima veze sa stresom i tenzijom u kojoj čovijek živi, pa je upravo ova situacija u kojoj je čovijek rasterećen stresa i svakodnevnih napetosti od vitalnog značaja za uspješni tretman bolesti. Smanjivanju napetosti i stresa znatno doprinosi povišeni postotak kisika i broma u zraku kraj Mrtvog mora što smirujuće djeljuje na ljudski nervni sistem. Postotak broma za kojeg se zna da doprinosi osjećaju relaksiranosti, je 20 puta viši kraj Mrtvog mora nego u drugim krajevima. Kisik kojeg smo ranije pomenuli i kojeg ima više kraj Mrtvog Mora za čitavih 10 posto nego u neposrednoj okolici od vitalnog je značaja za zdravlje.

OD ČEGA SE SASTOJI TRETMAN PSORIJAZE U LJEČILIŠNOM CENTRU

Tipični tretman oboljelih sastoji se od četvoro tjednog izlaganja suncu, kombiniranog s kupanjem u Mrtvom moru. Prirodni tretman se koristi za hidraciju kože i kao zamjena za konvencionalne tretmane kao što su kortizoni.

Tretman pacijenta u vodi jedinstvenog mineralnog sastava, pustinjskoj klimi kao i dugotrajno izlaganje suncu bez štetnih djelovanja, su dobitna kombinacija za tretman psorijaze i brojnih drugih kožnih bolesti. No sunce je najvažniji faktor u liječenju psorijaze. Posljednja istraživanja ukazuju da kupanje u vodi Mrtvog mora bez izlaganja suncu poboljšavaju stanje pacijenta za prosječnih 20 % , dok izlaganje suncu u kombinaciji s vodom Mrtvog mora poboljšavaju stanje pacijenta u prosjeku za 83.4%. Predmetom znanstvenih istraživanja bila je i dužina vremena izlaganja suncu koja donosi najbolje rezultate. Tako je ustanovljeno da je tjekom Srpnja i Kolovoza najbolji rezultati postižu ako se vrijeme izlaganja suncu ograniči na 3 sata dnevno. 

DOKAZI USPJEHA

U protekla dva desetljeća, studije u Lječilišnom centru su pokazale da tretman može dovesti do potpunog očišćenja od bolesti u slučaju  60 % pacijenata. Ostalih 36 % pacijenata imaju očišćenje od najvećeg psoreaze ili pak značajno poboljšanje. Studijska istraživanja pokazuju takodjer smanjenje obima psoreaze u slučaju ponovnog pojavljivanja kod pacijenta (bolest se obično pojavljuje 6 mjeseci kasnije). Ponovni tretman u Lječilišnom centru Mrtvog Mora ponovno donosi željene rezultate. Ono što je karakteristično za lječenje na Mrtvom moru je to da pacijent nikada ne postaje otporan i imun na tretman psoreaze na Mrtvom moru. U slučaju tretiranja bolesti konvencionalnim sredstvima kao sto su kortizoni, ponovno pojavljivanje psoreaze može biti jos teže i veće površine tjela mogu biti zahvaćene kada se bolest pojavi ponovno. Konačno dešava se ne rijetko da pacijent postane otporan na tretman konvencionalnim sredstvima i kortizonima i da ove metode prestanu davati željene rezultate.

I na kraju želimo napomenuti još jednu važnu pogodnost liječenja psoreaze i drugih kožnih oboljenja na Mrtvom moru je taj što tretman bolesti na Mrtvom moru smanjuju rizik od dobijanja raka kože koji je povezan sa PUVA tretmanom.

Iako je izlaganje suncu na Mrtvom moru od vitalnog značaja za uspjeh tretmana, ne postoje bilo kakvi dokazi o povećanju rizika obolijevanja od raka kože, upravo zato što gustoća zraka s povišenim postotkom kisika i broma, predstavlja prirodni filter.