Pravoslavna hodočašća

PRAVOSLAVNI VASKRS


1 dan – veliki četvrtak

Sasatanak grupe na  aerdoreomu –  let za Tel Aviv. Odlazak u crkvu sv. Jakova na liturgiju. Pričešće. Posle toga prisustvovanje obredu "Pranja nogu" ispred crkve Hristova groba. Sledi obilazak Maslinove gore (ruski manastir Vaznesena, mesto Vaznesenja, crkva Oče naš, Obilazak Gatsemanije (Ruski Manastir Sv. Marije Magdalena, Crkve Bogorodičinog groba, Osam maslina i Bazilike Agonije). Poseta crkvi Svetog Arhidjakona Stefana. Sledi prisustvovanje Carskim časovima u Hramu Vaskrsenja i Velikom bdenju. Smeštaj u hotel u Jerusalemu. Posna večera. Noćenje.

2. dan – Veliki petak

Doručak. Transfer za Jerusalem. Dolazak ispred Pretorije – Hristovog zatvora odakle će patrijarh poneti Časni Krst ulicom Krsnih stradanja (Via dolorosa – ulica boli) do Golgote. Poseta Pretoriji – Hristov zatvor i Gaveta – i obilazak kuće sv. Joakima i Ane,  roditelja Bogorodičinih. Sledi razgledanje Saborne crkve i riznice Časnog Krsta. Put nas nadalje vodi u Ein Karem rodno mesto Jovana Krstitelja gde ćemo obići manastir Sv. Jovana Krstitelja, sledi obilazak manastira Časnog Krsta te crkve Sv. Simeona Bogoprimca. Povratak u hotel. Večera i noćenje.

3 dan – Velika subota 

Doručak (paketi za doručak kako bismo mogli rano krenuti iz hotela kako bi smo prisustvovali dočeku Blagodarnog ognja). Transfer za Jerusalem. Nakon prijema blagodarnog ognja obilazak Sale Tajne večere na gori Sion te obilazak Davidovog goroba. Povratak u hotel. Odmor. Večera. Noćenje.

4 dan –  Vaskrs 

Doručak. Prijem u patrijaršiji. Primanje blagoslova od Jerusalemskog patrijarha.  Vasrsni ručak i prijem gramata. Poslje podne vozimo se do Vitanije. Obilazak Lazarevog groba. Sledi obilazak Jerihona i manastira Četrdesetnice na Gori Kušnje. U Jerihonu ćemo još vidjeti i Zakejev dud te nastaviti put u srce judejske pustinje sve do manastira Sv. Djordja Hozevita. Povratak u Jerusalem. Večera. Noćenje.

5. dan 

Doručak. Danas se vozimo u Vitlejem. Obilazak Crkve Hristovog rođenja, zatim Polje pastira, te Manastira Sv. Save Osvećenog i Manastira Sv. Teodosija. Smještaj u hotel u Vitlejemu. Večera. Noćenje

6. Dan 

Doručak. Napuštamo Vitlejem. Spuštamo se prema Jordanskoj dolini.. Put nas vodi do manastira Sv. Gerasima Jordanskog kojeg ćemo posetiti. Nastavak puta za Galileju. Put nas dalje vodi do Nazareta– grada Hristovog detinjstva – gde ćemo obići Crkvu Blagovesti i Bogorodičinu kuću, kao i Josipovu radionicu. Nakon Nazareta poset Kani Galilejskoj i Crkvi Prvog čuda Hristovog ili Crkvi Svadbe. Vožnja do Tiberijade. Smeštaj u hotel.  Večera. Noćenje.

7. Dan

Dan ćemo započeti vožnjom po Galilejskom jezeru. Sledi poset Gori Blaženstva. Obilazak Kapernauma i poklonjenje manastiru Izbora Dvanaestorice Apostola. Obilazak Tabhe (mesto čudesnog umnoženja hlebova i riba) i na kraju poset svetoj reci Jordan i pogruženje. Poslje podne obilazak gore Preobraženja Tavor i Crkve preobraženja. Povratak u hotel. Odmor. Pakovanje. Večera. Noćenje.

8. Dan 
Napuštamo Tiberijadu. Vozimo se do Haife i gore Karmel na kojoj ćemo posetiti Ilijinu pećinu. Put nas nadalje vodi u Tel Aviv. Panoramski obilazak Tel Aviva i poseta Jafi (Jopa) i crkvi Sv. Petra. Sledi poset Lidi Palestinskoj i crkvi Sv. Djordja. Nastavak puta do 

rdoroma. Carinske formalnosti. Povratni let.